PROVA DE NIVELL - ANGLÈS
 
 
     
 
 
 
   

INSTRUCCIONS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aquesta prova és adequada per a adults i joves a partir de 1er ESO. Per a alumnes més joves, és preferible que passeu per un centre FIAC a realitzar una prova de nivell més apropiada per a nens i nenes de P4 a 6è de primària.

Per tal d'esbrinar quin és el nivell que hauríeu de cursar a l'escola, cal realitzar una prova de nivell que consta de tres parts:

1. Prova de Múltiples Opcions: La prova consta de diverses frases amb un grau de dificultat progressiu, on cal escollir l'opció més correcta per a completar cada frase.

2. Redacció sobre un tema que s'indica, segons el nivell.

3. Prova oral que es fa a posteriori, a l'escola, de forma presencial i que permet acabar d'afinar el nivell proposat.

Quina prova he de fer?

Per establir quina de les tres proves de nivell has de realitzar, et pots basar en els següents criteris orientatius:

Si consideres que tens un nivell:

a) entre primer i tercer d'anglès, fes la prova "Elementary".
b) entre tercer i First Certificate, fes la prova "Intermediate".
c) entre First Certificate i Proficiency, fes la prova "Advanced" .AVÍS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


FIAC es posarà en contacte via email amb tothom qui envïi la prova de nivell per tal de recomanar el nivell actual i convocar una prova oral. Aquesta resposta tardarà entre un i dos dies.