PROVA DE NIVELL - FRANCÈS
 
 
   
 
 
 
 
   

INSTRUCCIONS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aquesta prova és adequada a partir dels 12 anys. En cas contrari, és preferible que passeu per un centre FIAC a realitzar una prova de nivell més apropiada per a nens i nenes de fins a 12 anys.
Per tal d'esbrinar quin és el nivell que has de cursar a l’escola, cal realitzar una prova de nivell que consta de dues parts:

1. Prova de Múltiples Opcions: La prova consta de 40 frases amb un grau de dificultat progressiu, en les quals cal escollir l'opció més correcte per a completar cada frase.

2. Redacció sobre un dels temes que s'indiquen segons els anys de francés realitzats.

AVÍS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIAC es posarà en contacte via email amb tothom qui envïi la prova de nivell per tal de recomanar el nivell actual i, en cas de dubtes, convocar una prova oral. Aquesta resposta tardarà entre un i dos dies.