SERVEI EMPRESA
PROVA DE NIVELL
INSTRUCCIONS   

ELEMENTARY   

INTERMEDIATE   

ADVANCED   

 
INSTRUCCIONS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per tal d'avaluar quins són els continguts més adequats del seu curs s'anglès, cal realitzar una prova de nivell que consta de tres parts:

1. Una prova de Múltiples Opcions: Consta de diverses frases amb diferents graus de dificultat on cal escollir l'opció més correcte per a completar-la.

2. Una redacció sobre diversos temes a escollir. Cal completar el mínim de paraules que s'indica.

3. Una prova oral que es fa posteriorment de forma telefònica.

Quina prova he de fer?

Per a establir quina de les tres proves de nivell s'ha de realitzar, us podeu basar en els següents criteris orientatius:

Si considereu que teniu un nivell:

a) entre primer i tercer d'anglès, feu la prova "Elementary"
b) entre tercer i First Certificate, feu la prova "Intermediate"
c) entre First Certificate i Proficency, feu la prova "Advanced"